Aktuella utbildningar och seminarier

Kompetensutveckling av barnskötare 

Fortbildning för förskolechefer (FFF) med inriktning mot styrnings- och ledarskapsfrågor för utveckling av det pedagogiska ledarskapet, 7,5 hp.

Uppdragsutbildning för obehöriga i förskoleklass, 15 hp inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer. Start vt-18.

Kompetensutveckling för nuvarande och framtida ledare och utvecklare i förskola och skola 7,5 hp, 2018

Se rubriken kommunförlagda kurser.

Vi arrangerar uppdragsutbildningar tillsammans med skolhuvudmännen. Ett exempel på detta är att flera kommuner i regionen har köpt en kurs för anställda barnskötare som startar i höst. Kursen heter "Didaktik och ledarskap" och är på 15 hp. Kontakta oss gärna för mer information.

Utbildningar vid förfrågan

Att handleda lärarstuderande – kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare 7,5 hp 

IT och lärande som stöd för skolutveckling (Lämpad för forskningscirkel för alla verksamheter)

"Utvecklingsprocesser i skolan" 7,5 hp (Lämpad för forskningscirkel för alla verksamheter)

Aktuella skolledarutbildningar

Fortbildning för förskolechefer 2017-2018

Förskolchefens styrning och ledning av pedagogisk verksamhet.

Ledning och utveckling i förskola och skola, 7,5hp
Kompetensutveckling för nuvarande och framtida ledare och utvecklare i förskola och skola

Rektorsprogrammet
Rektorsprogrammet är en akademisk utbildning om 30 hp på avancerad nivå som är obligatorisk för nyanställda rektorer. Även förskolechefer och personal med skolledarbefattning kan delta i mån av plats. Högskolan Dalarna har inget intag på rektorsprogrammet för tillfället.

Senast uppdaterad: