Skolnära 2

Den andra omgången Skolnära (Skolnära II), som startade år 2016, med fem antagna doktorander bedrivs under samma villkor som Skolnära I, men med Umeå universitet, institutionen för Idé- och samhällsstudier som samverkanspartner. Det är också där doktoranderna är antagna till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbete. Skolnära II har en mer preciserad inriktning än Skolnära I, med värdegrund, mångfald och religion som samlande tematik. Alla doktorander har en handledare från Umeå universtitet och en från Högskolan Dalarna.

Doktorander i Skolnära II, syns i bilden nedan. Från vänster: Therese Friberg, Marie Hysing, Liselott Söder, Carola Gustafsson och Monika Hoffmann

Senast uppdaterad: