Skolnära 1

Sju doktorander har varit knutna till Skolnära I. Forskarstudierna har bedrivits på 50% av heltid och forskarutbildningen har haft licentiatexamen som slutmål. Samtliga doktorander har varit antagna i pedagogiskt arbete och alla har arbetat med forskningsfrågor som haft en tydlig förankring i skolans praktik. Samtliga har haft Högskolan Dalarna som sin akademiska hemvist, men läst sina forskarutbildningskurser vid Karlstads universitet. Göran Morén samt Steven Hunter Lindquist ventilerade sina uppsatser under hösten 2017. Resterande planerar att lägga fram sina texter våren eller hösten år 2018.

Doktoranderna i forskarskolan Skolnära I syns på bilden. Övre raden från vänster: Steven Hunter Lindqvist, Maria Larsson, Göran Morén. Nedre raden från vänster: Maria Karp, Erika Aho, Karen Stormats och Anna Henriksson Persson.

Senast uppdaterad: