Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

PUD är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum (RUC). Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan. Till PUD-rådet är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

Vid Högskolan Dalarna/PUD drivs forskarskolan Skolnära. I samarbete med PUD-regionens skolhuvudmän utbildas forskarstuderande i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål. Dessa är yrkesverksamma lärare anställda inom någon av de kommuner som är anslutna till PUD. Forskningsprojekten är inriktade mot undervisning, lärande, fostran och omsorg i en mångkulturell pedagogisk praktik. Samverkan i forskarutbildningen sker med Karlstad och Umeå universitet.

Verksamhetschef
023-77 82 03
Verksamhetsledare
023-77 82 91
Projektadministratör
023-77 82 98
Verksamhetsutvecklare
023-77 83 27
Verksamhetsledare
023-77 82 93
Verksamhetsutvecklare
023-77 87 09
Utbildningschef
023-77 83 79
070-359 66 60
Professor senior Professor
023-77 82 81
Samordnare, med VFU-ansvar
023-77 89 58
Samordnare, med VFU-ansvar
023-77 89 34
Senast uppdaterad: