Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Årliga kompetensutvecklingsdagar och lokala seminarier tar upp teman som spänner över aktuella områden som existentiella frågor, våld i nära relationer, fysisk aktivitet och fallprevention för äldre samt olika mätinstrument (SBAR). Målgruppen är omvårdnads- och rehabpersonal, sjuksköterskor, enhetschefer samt biståndshandläggare.

Avsikten är att, med gemensamma krafter, höja vårdkvaliteten i länet genom att vara ett kunskapscentrum för aktuell forskning i hela Dalarna. Materialet uppdateras kontinuerligt och kan användas som stöd för det egna arbetet men även i undervisning. 

Det material för färdighetsträning som erbjuds är främst riktat till handledande sjuksköterskor. För närvarande pågår även planering av en utbildning för handledande undersköterskor.

Aktuella examensarbeten skrivna av sjuksköterskestudenter, och relevanta för äldreområdet läggs ut på webbplatsen kopplat till bibliotekets databas.

Styrgruppen för verksamheten och kommunernas VFU-samordnare utgörs av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor. Arbetet leds av Lena Olai och medarbetare på Högskolan Dalarna. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sköts i samarbete mellan ansvariga i kommunerna och VFU-samordnare i sjuksköterskeprogrammet, för närvarande Monika Jansson och Maria Neljesjö som även är programansvariga.

Styrgrupp

Sedan sommaren 2012 består Kunskapscentrums styrgrupp av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering. 

MAS

Avesta MAS

Ewa Welén

Omsorgsförvaltningen
Box 23
774 21 Avesta

tfn: 0226-64 55 46
mobil:0708-64 51 28
ewa.welen@avesta.se

Hedemora MAS

Britt Andersson

Vård och omsorgsförvaltningen        
Hedemora kommun
Box 201
776 28 Hedemora

tfn: 0225-340 05
mobil: 070-329 37 36
britt.andersson@hedemora.se

Säter MAS

Marianne Henriksson

Jönshyttevägen 1
783 21 Säter

tfn: 0225-553 20
mobil : 070-246 44 74
marianne.henriksson@sater.se

 

Borlänge MAS

Maria Granholm            

Sociala sektorn
Röda vägen 50
781 81 Borlänge

tfn: 0243-746 59
mobil: 070-213 01 30
maria.granholm@borlange.se                    

 

Falun MAS

Eva-Lena Zachrisson
Ulla Uhlin
Helena Hansson

Omvårdnadsförvaltningen
Falu kommun Stadshuset
791 83 Falun

tfn: 023-826 18, -867 79,  -827 20
mobil : 076-125 07 72, ?, ?

eva-lena.zachrisson@falun.se
ulla.uhlin@falun.se
helena.m.hansson@falun.se

 

Gagnef MAS vik.

Elisabeth Pettersson

Gagnefs kommun
785 80 Gagnef

tfn: 0241-155 81
mobil : 070-535 03 52
elisabeth.pettersson@gagnef.se

 

Ludvika MAS

Maj-Britt Bertholdsson

Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 213
771 25 Ludvika

tfn: 0240-868 57
mobil: 076-129 63 03
maj-britt.bertholdsson@ludvika.se       

Mora MAS

Kerstin Sandgren
Socialkontoret
792 80 Mora

tfn: 0250-264 11
mobil: 070-603 55 49
kerstin.sandgren@mora.se

Smedjebacken MAS

Klas Öhman &
Angelica Karlström

Smedjebackens kommun
Lyktan
777 81 Smedjebacken

tfn: 0240-66 03 40 & 66 00 12
mobil: 070-345 14 10 & 070-579 87 37
klas.ohman@smedjebacken.se 
angelica.karlstrom@smedjebacken.se

Malung-Sälen MAS

Annika Larsson

Socialförvaltningen
Box 14
782 21 Malung

tfn: 0280-183 16
mobil: 070-380 13 16
annika.larsson@malung-salen.se

Orsa MAS

Sven-Erik Edholm

Socialförvaltningen
Box 23
794 21 Orsa

tfn: 0250-55 23 52
sven-erik.edholm@orsa.se          

Rättvik MAS

Åsa Holén

Socialförvaltningen
795 80 Rättvik

tfn: 0248-706 10
mobil: 076-835 33 40
asa.holen@rattvik.se

Leksand MAS

Teresia Karlsson

Rättviksvägen 5
Limsjögården
793 32 Leksand

tfn: 0247- 804 56
mobil: 073-042 71 32
teresia.karlsson@leksand.se

Vansbro MAS

Lis Frost Danielson

Vård- och omsorg
Medborgarhuset

780 50 Vansbro

tfn: 0281-751 74
mobil : 070-392 52 77
lis.frost-danielsson@vansbro.se

Älvdalen MAS

Maria Särnblad

Socialkontoret
796 22 Älvdalen

tfn: 0251-314 43 
mobil: 070-684 65 31
maria.sarnblad@alvdalen.se

Omvårdnad Skönvik AB -
Kvalitetsansvarig

Maria Mångs

Damastvägen 5
776 32 Hedemora

tfn: 0225-59 59 70
mobil: 070-693 97 46 (privat)
maria.mangs@oisab.se

Vårdutvecklare

Lena Olai

Högskolan Dalarna
791 88 Falun

tfn: 023-77 87 02
mobil: 073-065 75 02
loa@du.se

vik. Therese Granström
tga@du.se

 

 

MAR

Avesta MAR

Malin Forsell

Kommunrehab
Box 23
774 21 Avesta

tfn: 0226-64 57 91
mobil: 072- 578 01 25
malin.forsell@avesta.se             

Hedemora MAR

AnnaMaja Berglund-Eriksson

Vård och omsorgsförvaltningen
Hedemora kommun
Box 201
776 28 Hedemora

tfn: 0225-347 33
mobil: 073-847 08 67
annamaja.berglund-eriksson
@hedemora.se
 

Säter

Borlänge MAR

Moa Nordlund

Sociala sektorn
Röda vägen 50
781 81 Borlänge

tfn: 0243-738 06
mobil: 073-685 77 74
moa.nordlund@borlange.se

Lisa Ekegård

Utvecklare för HS
Sociala sektorn
Röda vägen 50
781 81 Borlänge

tfn: 0243-745 21
elisabeth.ekegard@borlange.se                 

Falun MAR

Helena Hellberg Sandberg

Omvårdnadsförvaltningen
Falu kommun
791 83 Falun

tfn: 023-867 90
mobil: 070-678 52 02 (privat)
helena.sandberg@falun.se                   

 

Gagnef MAR

Johanna Alm Roth

Gagnefs kommun
785 80 Gagnef

tfn: 0241-155 39
mobil: 070-370 01 57 (privat)
johanna.alm.roth@gagnef.se

Ludvika

Mora MAR

Mona Stålhandske

Rehabenheten
Spanskvägen 4B
792 37 Mora

tfn: 0250-26968
mobil: 073-030 93 17
mona.stalhandske@mora.se           

Smedjebacken MAR

Johanna Flyckt

Smedjebackens kommun
Lyktan
777 81 Smedejebacken

tfn: 0240-66 00 42
mobil: 070-672 28 15
johanna.flyckt@smedjebacken.se

Malung-Sälen

Orsa

Rättvik

Leksand MAR

Johanna Bortas

HSR-enheten
Leksands kommun
Rättviksvägen 5
793 32 Leksand

tfn: 0247-806 71
mobil: 070-211 91 07
johanna.bortas@leksand.se

Vansbro

Älvdalen

Omvårdnad Skönvik AB -
Kvalitetsansvarig

 

Vårdutvecklare

Lena Olai

Högskolan Dalarna
791 88 Falun

tfn: 023-778702
mobil: 073-0657502
loa@du.se

vik. Therese Granström
tga@du.se 

Senast uppdaterad: