Kalendarium

Sortera:
Visa som:
Onsdag,
Onsdag, , kl 09:00 - 16:00
Högskolan Dalarna, Campus Falun, Falun
Kunskapscentrum för Kommunal Hälso och Sjukvård (Högskolan) och Enheten för hälsa och välfärd (Region Dalarna) inbjuder dig som arbetar med äldre personer i kommuner och hos privata vårdgivare till en Inspirationsdag om demensvård.
Händelse
Torsdag,
Torsdag, , kl 09:00 - 16:00
Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 6, F106, Falun
Socialstyrelsen presenterar de nationella riktlinjerna och resultat från utvärderingen av de gamla riktlinjerna. Sedan presenteras länets nya vård-och omsorgsprogram som bygger på de nationella riktlinjerna.
Händelse
Torsdag, , kl 09:00 - 16:00
LD Hjälpmedel, Skomakargatan 22, konferensrum 2004, Borlänge
Kursen vänder sig nu till ALLA förskrivare som inte gått utbildningen innan (tidigare kursnamn: "Förskrivning av inkontinenshjälpmedel för nya förskrivare").
Händelse
Onsdag,
Onsdag, , kl 09:00 - 16:00
Högskolan Dalarna, Falun
Kompetensutvecklingsdag med föreläsningar och workshops där begreppet palliativ vård förklaras/diskuteras med fokus på äldre. Vi kommer bland annat att höra om och arbeta kring bemötande, smärta och smärtskattning, näring och aktiviteter för att "leva hela livet ut".
Händelse
Torsdag,
Torsdag, , kl 09:00 - 16:00
LD Hjälpmedel, Skomakargatan 22, konferensrum 2004, Borlänge
Kursen vänder sig till förskrivare som deltagit i "Förskrivning av inkontinenshjälpmedel - baskurs".
Händelse
Torsdag,
Torsdag, , kl 09:00 - 16:00
Högskolan Dalarna, Falun
Kompetensutvecklingsdag med föreläsningar och workshops där begreppet palliativ vård förklaras/diskuteras med fokus på äldre. Vi kommer bland annat att höra om och arbeta kring bemötande, smärta och smärtskattning, näring och aktiviteter för att "leva hela livet ut".
Händelse
Onsdag,
Onsdag, , kl 00:00
Datumet för nätverksträffen är preliminärt.
Händelse
Tisdag,
Tisdag, , kl 09:00 - 16:00
LD Hjälpmedel, Skomakargatan 22, konferensrum 2004, Borlänge
Kursen vänder sig nu till ALLA förskrivare som inte gått utbildningen innan (tidigare kursnamn: "Förskrivning av inkontinenshjälpmedel för nya förskrivare").
Händelse
Tid
Plats
Typ av händelse
Kategorier