Välkommen till vår nya webbplats! Om webbplatsen

DalaFrakt AB, Leksand

Elin arbetar med att se över företagets affärssystem och utveckla logistiken. Det handlar om att digitalisera logistikflödena för åkarna inom DalaFrakt - för att på sikt öka kontrollen och effektiviteten i företaget.

KTP-projektledare Elin Hedman Eriksson
KTP-handledare Carl Olsmats
KTP-coach Marjo Särkimäki

Svenska Krämfabriken AB, Falun

Sara Nordlund KTP-projektledare Svenska Krämfabriken

Sara arbetar med företagets kvalitets-och miljöfrågor. Detta genom att löpande testa, utvärdera och komma med förslag för att förbättra företagets produkter - gentemot de krav som ställs för hudvårdsprodukter. 

KTP-projektledare Sara Nordlund
KTP-handledare Göran Land
KTP-coach Göran Lenander

Kraftkonsult AB, Söderhamn

Emelie är med och utvecklar företagets framtida processer. Fokus ligger i att kvalitetssäkra Kraftkonsults leveranser utifrån dagens IT stöd.

KTP-projektledare Emelie Hägglund
KTP-handledare Ann-Sofie Östberg
KTP-coach Ivar Renngård

Morakniv AB, Mora

André arbetar med vidareutvecklingen av Morakniv Lab och med att utveckla förståelsen av knivarnas egenskaper, både internt och externt. Projektet drivs med ett tydligt kund-och användarfokus - som i längden ska resultera i ett ökat kundvärde.

KTP-projektledare André Lisspers
KTP-handledare Ulf Bexell
KTP-coach Per Carlsson

Balungstrands Sågverk AB, Enviken

Vesel arbetar med att utveckla företagets ständiga förbättringar. Bland annat genom heltäckande processkartläggningar över verksamheten - för att identifiera förbättringar av delprocesser och även arbeta fram rutinerna för förändringsarbetet.

KTP-projektledare Vesel Hyseni
KTP-handledare Göran Land
KTP-coach Bengt Löfgren

Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB, Leksand

André arbetar med att utveckla företagets energisatsning, vilket bland annat innebär inventering av fastigheternas klimatskärmar och installationer samt att analysera verkan på energieffektiva lösningar. Han kommer också integrera och uppdatera system som idag används för energiuppföljning och den kontinuerliga driften för att bibehålla långsiktig energieffektivitet.

KTP-projektledare André Candell
KTP-handledare Johan Heier
KTP-coach Jonas Löfgren

SACCI Ryggsäckar AB, Borlänge

Rebecca arbetar med flöden i produktionen hos Sacci. Detta innefattar produktionsstyrning och planering samt strukturering av beredningar.

KTP-projektledare Rebecca Magyar
KTP-handledare Göran Land
KTP-coach Göran Lenander

JPS Teknik AB, Färila

Erik arbetar med att skapa strategier och metoder för att nå JPS Tekniks olika kundsegeneten på ett effektivt sätt. Kunderna finns i flera världsdelar med skiftande skogsindustriella förutsättningar. Nås den enskilda marknaden på ett adekvat sätt finns det potential att öka JPS Tekniks marknadsandel i världen.

KTP-projektledare Erik Arén
KTP-handledare Ola Wiklund
KTP-coach Mikael Eriksson

Vill ni veta mer? Kontakta oss

Utvecklingsledare
023-77 81 46
Biträdande universitetslektor
023-77 89 61
Senast uppdaterad: