Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

ScanArc Plasma Technologies AB, Hofors

Daniel arbetade som företagets kompetens inom energiåtervinning vid leverans av PyroArc-anläggningar. Han hade bland annat hand om tekniska beräkningar, tog fram tekniska specifikationer och var ansvarig för kontakt med teknikleverantörer m.m.

KTP-projektledare Daniel Sundberg
KTP-handledare företag Maria Swartling
KTP-handledare Lars Karlsson/Joakim Storck
KTP-coach Johan Holmberg

www.scanarc.se


Lastbilen i Sverige AB, Falun

Magnus var med och utvecklade hela franchisingföretaget Lastbilen.se. Han åkte Sverige runt för att följa upp alla de stationer som idag finns under paraplyet och även med de som vill starta upp stationer. Han la mycket fokus på affärsutvecklingen med bland annat bokningssystemet, handböcker, hemsidor etc.

KTP-projektledare Magnus Engström
KTP-handledare företag Andreas Nilsson
KTP-handledare Ola Norrbelius
KTP-coach Jan Erdholm

www.lastbilen.se


ScandBook AB, Falun

Christina arbetade med ett antal olika effektiviseringsprojekt i produktionslinjen. I sitt projekt fick Christina även arbeta med verkliga kundcase och fick då se hur tryckeriet jobbar från start till färdig bok.

KTP-projektledare Christina Birath
KTP-handledare företag Mikael Lindell
KTP-handledare Petter Kolseth/Göran Land

www.scandbook.se


Mora of Sweden AB, Mora

Rickard arbetade med ett projekt hos Mora Of Sweden (Morakniven). Där arbetade han på utvecklingsenheten där de byggt upp ett litet laboratorium. Rickard koordinerade diverse investeringar och maskininköp för att kunna fortsätta testa knivar och knivarnas prestanda på plats i Mora - för att leda utvecklingen av framtidens knivar.

KTP-projektledare Rickard Norstedt
KTP-företag Henrik Eriksson
KTP-handledare Per Carlsson
KTP-coach Barbro Trum

www.moraofsweden.se

 


Detectus AB och AktivX AB, Malung

Erika arbetade med att stärka och utveckla företagets marknadsavdelning. Erika planerade och genomförde ett antal olika marknadsföringsinsatser där företagets hela varumärke omfattades. Dotterbolaget AktivX var också med i detta projektet.

KTP-projektledare Erika Andersson
KTP-företag Anders Eriksson
KTP-handledare Åsa Svensson/Petter Kolseth
KTP-coach Mikael Eriksson

www.detectus.com

www.aktivx.se


Falu/Krylbo Elektra, Falun/Krylbo

Helena arbetade med att stärka företagets marknadsarbete. Hon arbetade med allt ifrån att uppdatera den grafiska profilen till att titta över marknadsplaner, sälj- och kommunikationsprocesser.

KTP-projektledare Helena Limér
KTP-företag Michael Wirhed
KTP-handledare Petter Kolseth

krylboelektra.se


Mora of Sweden AB, Mora

Panos arbetade med att utveckla produktionsupplägget kring två produktionsgrupper/arbetsstationer för att säkerställa att definierad kvalitet hålls till definierad takt samt en god arbetssituation i övrigt för operatörer/personal. Arbetet innefattade att bygga upp det fysiska flödet för komponenter och färdiga produkter kring utrustningen, utforma arbetsmetoder och arbetsinstruktioner samt service- och underhållsinstruktioner. 

KTP-projektledare Panos Kalfas
KTP-företag Karl-Anders Jönsson och Leif Söderlund
KTP-handledare Bengt Löfgren
KTP-coach Mandy Bengts

www.moraofsweden.se


Printeliten Sverige AB, Falun

 

Emma arbetade med ett projektet som gick ut på att implementera en digital lösning som hjälper kunder att både layouta och beställa företagets produkter via nätet. Lösningen är sedan kopplat till produktionsflödet och är integrerad med printrar.

KTP-projektledare Emma Andersson
KTP-företag Annelie Mikalsen/Katharina Lindh
KTP-handledare Hans Rosendahl
KTP-coach Eva Mandelqvist

www.printeliten.se


Projekt Vassbo, Vassbo

Ett samarbete mellan Nohrstedt & PartnersNordpulsVassbo Herrgård och Vassbo Vandrarhem

Jenny arbetade med att paketera varumärket Vassbo. Vassbo Herrgård och dess företag vill vara ett nationellt välkänt varumärke när det gäller ledarskap, rekrytering och HR. Företagen ville växla ut mer gemensam nytta ur den gemensamma nämnaren, Vassbo, genom detta KTP-projekt.

KTP-projektledare Jenny Svärd
KTP-företag Mats Leonardsson
KTP-handledare Jörgen Elbe
KTP-coach Göran Larsson


Bergkvist-Insjön AB, Insjön

Lisa arbetade med ett energieffektiviseringsprojekt på sågverket. Där hon bland annat koordinerade ett antal olika spännande delprojekt.

KTP-projektledare Lisa Fredriksson
KTP-företag Jörgen Prawitz
KTP-handledare Peter Karlsson/Mats Rönnelid
KTP-coach Fredrik Ahlgren

www.bergkvist-insjon.se

 


ProjektHydraulik Sverige AB, Borlänge

Företaget genomförde sitt KTP-projekt då man identifierade ett stort marknadsområde bland diverse industrier. För att åstadkomma förbättringar i dagens hydrauliksystem avsedda för industrin måste en tydlig information kunna lämnas om hur den verkliga situationen gällande energikostnader ser ut. Projektet ska ta fram en energikartläggning som ska ge en tydlig samt lättförståelig bild om möjligheten till förbättringar och därmed kostnadsbesparingar.

Företaget hade gärna sett en fortsättning med Rickard, men "tyvärr" så flyttar han till Göteborg för fortsatta studier på Chalmers. Vi önskar honom och företaget stor framgång i framtiden!

KTP-projektledare Rickard Andersson
KTP-handledare företag Lennart Strandberg
KTP-handledare Bengt Löfgren
KTP-coach Kjell Andersson

www.projekthydraulik.se


Log Max AB, Grangärde

Projektet hos Log Max AB gick ut på att företaget behövde en kompetens som drev ett projekt tillsammans med deras underleverantörer för att tillsammans ta fram nästa generations hydraulik för företagets skördaraggregat.

Ronny Hagman fick efter sitt KTP-projekt fast anställning på Log Max AB i Grangärde. Han är nu ansvarig över hydrauliken inom det världsledande företaget inom skördaraggregat.

KTP-projektledare Ronny Hagman
KTP-handledare företag Jan Karlsson/Dennis Peil
KTP-handledare Michael Lindgren

www.logmax.com

Vill ert företag också genomföra ett KTP-projekt, fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.


3 goda exempel från KTP UK

Kettering Textiles LTD - Fashioned for success
As one of the UK’s leading managers of disposal fabric waste, Kettering Textiles, based in wellingborough, Northants, enlisted the support of The University of Northampton to develop a range of designer womenswear for retail in this Knowledge Transfer Partnership (KTP).

DATASYM (UK) LTD - KTP Puts innovation on the menu
Portsmouth-based Datasym (UK) Ltd worked with Bournemouth University’s School of Design, Engineering, and Computing to deliver this Knowledge Transfer Partnership (KTP). The collaboration was initiated to research and utilise wireless communications, producing hospital ward-based menu ordering and patient information systems, whilst ensuring compliance with emerging legislation.

Ultra Electronics Communication & Integrated Systems - KTP adds a valuable dimension to data-link products
In this Knowledge Transfer Partnership (KTP), Ultra Electronics Communication & Integrated Systems (CIS) worked with the Department of Communication Systems at Lancaster University to develop a real-time integrated security monitoring and management system, for the communication of situational awareness from remote locations, such as unmanned aerial vehicles, over satellite and local broadband links.

Senast uppdaterad: