Välkommen till vår nya webbplats! Om webbplatsen

Mer än 90 % av de medverkande från universitet och högskola anger att KTP har bidragit till att utveckla kompetens och arbetssätt hos lärare och forskare. KTP innebär bland annat en möjlighet att utveckla företagsrelaterat utbildningsmaterial, initiera nya forskningsprojekt, publicera vetenskapliga artiklar, samt inspirera till examensarbeten för studenter.

Akademiska institutioner inom ingenjörsämnena dominerar KTP-projekten – drygt en tredjedel av alla partnerskap är med institutioner inom "engineering". Andra stora områden:

  • IT och datavetenskap (13 %)
  • Medicin (10 %)
  • Företagsekonomi (7%).
Senast uppdaterad: