Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Samverkan mellan näringsliv och akademi

KTP illustrationProjektet innebär i korthet att en nyutexaminerad akademiker i upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Under hela tiden medverkar Högskolan Dalarna med en kvalificerad handledare, oftast en forskare och en coach från näringslivet. Högskolan bidrar också med labbresurser. Du som akademiker erhåller marknadsmässig lön där företaget betalar hälften av personalkostnaderna och resterande finansieras med projektmedel.

 

Högskolan i Gävle logotyp        Högskolan Dalarna logotyp

 

Vinster för företag, akademin och den nyexade akademikern

För företag

Har ditt företag behov av att utveckla era marknader, produkter eller processer? Då kan KTP (Knowledge Transfer Partnerships) vara ett effektivt sätt att hitta rätt kompetens för ert företags tillväxtbehov – i form av en nyutexaminerad akademiker.

Akademikern, som anställs som KTP-projektledare, arbetar på heltid med ett strategiskt utvecklingsprojekt, i ett till två år, på plats hos företaget. KTP-projekten har också stöd av en handledare från Högskolan och en coach från näringslivet.

Genom att delta i KTP får företaget och dess personal:

  • Tillgång till personer och nätverk med stor kompetens
  • Tillgång till experter som kan hjälpa dig och ditt företag framåt
  • Utveckla innovativa lösningar som hjälper ditt företag att växa
  • Utveckla ditt företag för dagens marknadskrav
  • Bli mer konkurrenskraftiga
  • Utveckla dina produkter eller tjänster
  • Öka lönsamheten för ditt företag

Läs mer om KTP för företag

För nyexaminerade akademiker i KTP

Tre personer tittar på ett metallrörFör dig som nyutexaminerad akademiker kan det vara svårt att få en start på karriären. Genom KTP (Knowledge Transfer Partnerships) får du direkt chansen att klättra snabbt i karriärstegen och i skarpt läge jobba med en idé på plats ute hos ett företag.

Läs mer om vad som gäller och hur det fungerar för nyexaminerade akademiker.

För akademin/handledare

Tre personer vid ett mikroskopGenom KTP har lärare och forskare chansen att utveckla både kompetens och arbetssätt. KTP innebär bland annat en möjlighet att utveckla företagsrelaterat utbildningsmaterial, initiera nya forskningsprojekt, publicera vetenskapliga artiklar, samt inspirera till examensarbeten för studenter.

Läs mer om akademins roll inom KTP

 

Viktiga händelser

KTP medfinansieras av:

  Logotyp Region Dalarna       

Klicka här för att läsa mer om finansiärerna

Kontakta oss

Utvecklingsledare
023-77 81 46
Verksamhetsledare
023-77 85 50
070-369 85 50
Biträdande universitetslektor
023-77 89 61