Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen
Fjällvandrare

CeTLer in English

CeTLeR arbetar för att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom vår utbildning och forskning samt en öppen dialog med berörda aktörer och intressenter är vi med och skapar framtidens besöksnäring!

 

 

Nyheter

Välkomna till öppet seminarium om turismutveckling kopplat till kulturmiljöer, 26 april 2018 Högskolan Dalarna

Nytt forskningsprojekt om sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor inom besöksnäringen

Ny rapport om vinterturismens utveckling i Dalarna åren 2012-2017

"Fråga forskaren" i samband med Up to Date 2017: 10 november

Lyckad turismforskningskonferens i Falun
 

Vill du anmäla dig till vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till cetler@du.se

Facebook

Forskning

Forskningen inom turism och besöksnäring (tourism and leisure) handlar om analys av turismdestinationers utveckling, destinationsmarknadsföring, effekter av evenemang, turismnäringen som arbetsmarknad samt frågor som handlar om mobilitet och hållbar utveckling. Ett temai forskningen är också kul Forskningen fokuserar särskilt på frågor som rör utveckling av destinationer och besöksnäring i landsbygdsregioner och på mindre orter.

Våra forskningsprojekt utgår ofta från de utmaningar som regionens besöksnäring står inför. Studier har bland annat gjorts i samverkan med Peace & Love-festivalen i Borlänge, Classic Car Week i Rättvik och Svenska Skidspelen i Falun. Inom vilka vi studerat evenemangens ekonomiska effekter, besökares upplevelser och volontärers motiv till deltagande.


Inom CeTLeR finns pågående forskningsprojekt:

Hållbar turismsysselsättning i Sverige
Skogsbaserade upplevelser i Sverige och Norge
Entreprenörskap och innovationer i små turismföretag
Forskning om turismutveckling i perifera, arktiska miljöer (samarbete med KTH)
Gruvindustrins kulturarv - resurs för hållbara samhällen
E-CUL-TOURS - Hantera kulturarv inom turism
Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen
Utveckling och utvärdering av evenemang


Avslutade projekt: sök i projektdatabasen

 
Publikationer

Lista över våra senaste publikationer

 

Medfinansiering

CeTLeRs verksamhet under de första tre åren, 2016-2019, finansieras i projektform av Högskolan Dalarna, Region Dalarna och EU. Kopplat till detta har vi en styrgrupp som är noga sammansatt och har till syfte att komma med inspel när det gäller den strategiska inriktningen av centret. Styrgruppen består till hälften av externa representanter och till hälften av interna medlemmar.

Externa representanter

John Armbrecht - Föreståndare Centrum för Turism, Göteborgs universitet

Robert Pettersson - Samverkanschef, Mittuniversitetet

Lotta Magnusson - Chef för strategisk utveckling, Visit Dalarna

Petra Lindberg - Programansvarig, Kurbits affärsutvecklingsprogram

Interna representanter:

Martin Johansson - Forskningsledare för forskningsprofilen Komplexa System- Microdata

Sigrid Saveljeff - Samverkanschef

Ann Edenhamn - Akademichef, Akademin Industri och Samhälle

 

Medfinansiering Region Dalarna             

 

Medfinansiering EU

Kontakt

Senast uppdaterad: