Syftet med branschråden är att:

  • få en relevant utbildning för näringslivet och regionen och en attraktiv grundutbildning för studenter
  • föra en dialog om Högskolan Dalarnas utbildningar med branschen
  • etablera samverkan kring forskning för att ge branschen möjlighet att delta i såväl formulering av forskningsfrågor och finansiering som dokumentation och implementering av resultat
  • vara en kontaktyta mellan arbetsgivarna och studenterna

Vid Högskolan Dalarna finns eller planeras följande branschråd:

Medieproduktion

Univ adjunkt medieproduktion inr musikproduktion
023-77 83 44

Byggteknik

Univ lektor byggteknik
023-77 87 45

Energiteknik

Verksamhetsutvecklare
023-77 84 07

Affärskultur och språk

Verksamhetsledare
023-77 83 46
070-614 49 00

Social välfärd

Skola

Verksamhetschef
023-77 82 03
Senast uppdaterad: