Språk

För många hör kommunikation på andra språk och med andra kulturer till vardagen. Högskolan Dalarna kan hjälpa din verksamhet eller ditt företag med denna kommunikation genom att erbjuda skräddarsydda utbildningar i 11 olika språk, vilka också kan vara poänggivande.

För att anpassa oss efter ditt behov erbjuder vi utbildning i flexibla former: seminarier, projektarbete, föreläsningar, mentorer, deltidskurser, intensivkurser. Dessutom är det du som bestämmer lokal: på campus eller på plats hos dig. Nätbaserad undervisning är också möjlig.

Exempel på utbildningar: