Utbildningens form - när och hur?

Utbildningen genomförs på distans vilket innebär att du har möjlighet att studera när du själv vill och kan. Du kan kombinera dina studier med ditt arbete. Titta på föreläsningarna när du vill, pausa och gå tillbaka i inspelningen när det är något du vill höra igen, ta till dig kunskapen på dina egna villkor.

Var finns föreläsningarna?

Genom vår lärplattform Fronter får du all nödvändig information för att genomföra utbildningen samt tillgång till hela utbildningens material.

Handledare

När du anmält dig till utbildningen tilldelas du en handledare från Högskolan som utses utifrån din bakgrund och dina erfarenheter. Handledaren är ditt stöd under kursen. Om du väljer att läsa kursen om 30 högskolepoäng genomförs ett inledande valideringstest för att se vilka kunskaper du redan har och därifrån bestäms sedan vilka av utbildningens moduler du behöver läsa.