Kursplaner

Här har du länkarna till kursplanerna:

Observera att vid uppdragsutbildning är det uppdragsgivaren som utser kursdeltagare utan krav på förkunskaper. Förkunskapskraven i kursplanerna gäller inte i detta sammanhang.