Dataanalys

Uppdragsutbildning i Dataanalys

Dataanalys - fokuserar på att omvandla data till kunskap

Data finns överallt och i allt större mängder. Ökad komplexitet i frågeställningarna kräver mer avancerad analys för att urskilja vad som är viktigt, vilka mönster som finns eller vilka faktorer som påverkar utfallet och hur mycket.

Vår utbildning i Dataanalys fokuserar på att omvandla data till användbar kunskap vid beslutsfattande.

Det krävs ett visst mått av avancerad analys för att urskilja vad som är viktigt

För ett bra beslut krävs ett bra underlag och bra analys. Det får du genom att använda dig av datahantering och Dataanalys på rätt sätt.

Vilka frågeställningar kan besvaras?, Vilka data behövs?, Vilken metod är den bästa? Hur utvärderar och jämför jag mina modeller så att de ger resultat som speglar verkligheten? Hur kommunicerar jag resultaten på bästa sätt?

Använd data på bästa sätt

Vi erbjuder en utbildning för företag och organisationer som vill upptäcka nya möjligheter att utvärdera data och utveckla beslutsunderlagen ytterligare.

Vår utbildning i Dataanalys behandlar hela kedjan, från insamling och analys av data till presentation av resultatet. Fokus ligger på förståelsen för statistiska metoder och dataanalys.

Vi erbjuder ett paket om 30 högskolepoäng bestående av sex moduler. Väljs detta paket kan vissa kunskaper valideras vilket gör att alla sex modulerna inte behöver läsas.

Om detta verkar vara för omfattande finns alternativet att läsa 7,5 högskolepoäng. Vi har delat upp de 30 högskolepoängen i fyra kurser om 7,5 högskolepoäng vardera. Ingen validering av kunskaper förekommer i dessa kurser.