Solovärme - Hotell i Stockholm

Kursens innehåll

Solvärmekursen fördelar sig över ett helt år och delas in i åtta träffar i Borlänge med hemuppgifter däremellan. Det blir alltså fyra kurstillfällen á tvådagar på vårterminen och fyra träffar á två dagar på höstterminen. Som egen studietid för hemuppgifterna bör du räkna med två–tre dagar per tillfälle.

 

Tillfälle 1 - 2 dagar lärare Klaus Lorenz

Introduktion i solvärmeteknik
Tumregler för dimensionering av solvärmesystem
Introduktion komponenter i solvärmekretsen
Värmelagring
Solvärme i flexibla värmesystem

 

Tillfälle 2 - 2 dagar, lärare Bengt Perers, Tomas Persson

Energiberäkningar, tryckfall, flöden. 

 

Tillfälle 3 - 2 dagar, lärare Klaus Lorenz, Kent Jansson (KJvvs)

Praktisk del: Installation av solvärmesystem samt idrifttagning av anläggningen. Montering på tak. Funktion reglercentral.
Studiebesök solvärmeanläggningar

 

Tillfälle 4 - 2 dagar, lärare Klaus Lorenz

Komponentfunktion i solvärmesystem, solkretsarmarturer, värmeväxlare. Energiflöden vid tankuppvärmning och nedkylning.

 

Tillfälle 5 - 2 dagar  Lärare Klaus Lorenz

Simulering av värmesystem med verktyget POLYSUN.
Dimensionering och systemanalys. 

 

Tillfälle 6 - 2 dagar, lärare Klaus Lorenz

Fastighetssystem: solvärme till bostadsrättsföreningar, hotell, badanläggningar.

 

Tillfälle 7 - 2 dagar, Bengt Perers, Tomas Persson

Förberedelse för designuppgift: Beräkning av tryckfall och flöden samt värmeöverföring.

 

Tillfälle 8 - 2 dagar, Lärare Klaus Lorenz, Bengt Perers, Tomas Persson

Redovisning av designprojektet.

Kursavslutning