Kontakt

  Klaus Lorenz

Klaus Lorenz
Forskningsingenjör, Tekn lic

E-post: klo@du.se
Tfn: 023-77 87 16

 Tomas Persson

 

Tomas Persson
Forskningsingenjör, Tekn dr

E-post: tpe@du.se
Tfn: 023-77 87 17

 Bengt Perers

Bengt Perers
Univ lektor energi och miljöteknik

E-post: bpr@du.se
Tfn: 023-77 87 29

 

 

 

Kent Jansson
Energiingenjör och rörmokare

E-post: kent.jansson@kjvvsteknik.se
Tfn: 070-633 29 90

 

Anna Sellner

Anna Sellner
Projektledare uppdragsutbildning

E-post: asl@du.se
Tfn: 023-77 88 25