Anmälan

Anmäl dig till kursen genom att skriva in uppgifterna nedan.

Anmälan om deltagande lämnas i första hand av företrädare för företaget. Om deltagare gör egen anmälan skall den vara godkänd av företaget.

När anmälan är gjorde kommer ett avtal att skickas till företrädaren för företaget för underskrift. Därefter registreras deltagaren på kursen.

Fakturering sker vid kursstart, efter validering och beslut om vilka moduler som deltagaren ska läsa. Mer information om pris finns här.

Förnamn:
Efternamn
Personnummer:
E-post:
Skriv in e-post igen:
Telefon:
Bostadsadress:
Faktureringsadress:
Företag:
Företagets företrädare (om ej samma som ovan):
Företrädarens e-post (om ej samma som ovan):
Övrigt som du vill meddela oss: