Solvärmeteknik för VVS-företag

Vi ser en marknad som mer och mer efterfrågar solvärme och vi kan erbjuda den kunskap som ni behöver för att kunna möta den marknaden. Därför vill vi erbjuda er:

Kurs i solvärmeteknik

Högskolan Dalarna anordnar en kurs i solvärmeteknik med start våren 2013. Kursen riktar sig mot rörinstallatörer och VVS-konstruktörer i VVS-företag, byggföretag och andra installatörer och förmedlar grundläggande kunskaper om solvärmetillämpningar för både villor och större fastigheter.

Kursinnehåll

Kursens teoretiska del är uppbyggd kring föreläsningar om dimensionering och komponentfunktion samt hemuppgifter och ett avslutande designarbete. Kursen innehåller även praktiska moment där installation av solfångare samt idrifttagning av en solvärmeanläggning genomförs. Kursen innehåller även studiebesök av utvalda anläggningar.

Tidsram

Solvärmekursen fördelar sig över ett helt år och delas in i åtta träffar i Borlänge med hemuppgifter däremellan. Det blir alltså fyra kurstillfällen á två dagar på vårterminen och fyra träffar á två dagar på höstterminen. Som egen studietid för hemuppgifterna bör du räkna med två–tre dagar per tillfälle.