Frågor och svar om uppdragsutbildning

Vad är uppdragsutbildning?

Eftersom universitet och högskolor är myndigheter och inte företag gäller speciella regler för all försäljning av utbildning. Uppdragsutbildning är det ord som används i lagar och förordningar för att beskriva och reglera den utbildning som säljs till kunder (arbetsgivare). Utbildningen kan skräddarsys efter behov, både avseende innehåll och form. Vi kan erbjuda workshop, privatlektioner, nätbaserade lektioner, föreläsningar – allt enligt önskemål från kunden.

Vem kan köpa en uppdragsutbildning?

Den som beställer uppdragsutbildning måste vara arbetsgivare och juridisk person som köper utbildning till sin personal. Köpare kan till exempel vara företag, myndigheter och kommuner. Privatpersoner kan inte köpa utbildning. Det kan inte heller enskilda firmor eller ideella organisationer som inte är så kallade juridiska personer.

En organisation för företag eller kommuner kan kontraktera uppdragsutbildningar för sina medlemsorganisationer, förutsatt att dessa i sin tur utser deltagare till den aktuella utbildningen bland sina anställda.

Vilka får delta i utbildningar?

Arbetsgivaren utser själv deltagarna bland sina anställda.

Ska man ha behörighet för att kunna delta?

Deltagaren behöver inte ha behörighet för att kunna delta trots att det ofta är rekommenderat på grund av att vissa förkunskaper kan behövas för att tillgodogöra sig utbildningen.

Ger utbildningarna högskolepoäng?

Ja. Alla som fullföljt en poänggivande utbildning och blivit examinerad har rätt till de högskolepoäng som utbildningen omfattar. Det gäller oavsett om deltagaren har högskolebehörighet eller ej. En uppdragskurs kan också vara icke poänggivande, då erhåller deltagaren istället ett kursintyg efter genomgången kurs.

Vad kan Högskolan Dalarna erbjuda som uppdragsutbildning?

Högskolan Dalarna kan erbjuda kurser (och program) från sitt ordinarie kursutbud, men också anpassas kurser efter behov - både vad det gäller innehåll och form.

Kan enskilda platser på en kurs säljas?

Ja, om det finns lediga platser vid kursens start.

Var och när sker utbildningen?

Allt enligt överenskommelse, men om det gäller en enskild plats på en kurs gäller ordinarie schema.

Hur prissätts en uppdragsutbildning?

För att kunna beräkna priset på en uppdragsutbildning använder Högskolan Dalarna principen om full kostnadstäckning.