Uppdragsutbildning som kompetensutveckling

Högskolans vanliga utbildningsutbud är tillgängligt för alla som är behöriga. Utöver dessa kan Högskolan också sälja skräddarsydda utbildningar till arbetsgivare.

Är du arbetsgivare och vill erbjuda dina anställda en utbildning från vårt grundutbud, eller en helt skräddarsydd utbildning? Då är du hjärtligt välkommen att kontakta oss så att vi tillsammans kan komma fram till den bästa lösningen för dig.

Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som ska delta. Deltagarna behöver inte grundläggande högskolebehörighet eller andra formella bevis på förkunskaper för att kunna gå en uppdragsutbildning. Däremot kan vissa förkunskaper rekommenderas för att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kompetensutveckling kan ge högskolepoäng. Uppdragsgivaren betalar för sin personals deltagande på uppdragsutbildningen och högskolan har som princip alltid full kostnadstäckning.

Om du själv är anställd och ser ett behov av vidareutbildning kan du be din arbetsgivare ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner

För företag, organisationer och myndigheter

Namn: Sigrid Saveljeff,
Tel: 023-77 80 84
E-post: ssf@du.se,

För landstingens hälso- och sjukvård

Namn: Stina Jeffner
Tel: 023-77 89 33
Mob: 070 - 825 45 97
E-post: sjf@du.se  

För skolor

Namn: Mats Barrdahl
Tel: 023-77 85 08
Mob: 070 - 568 85 08
E-post: mbd@du.se
www.du.se/pud

För socialtjänst och social välfärd

Namn: Eva Hämberg
Tel: 023-778467
E-post: ehr@du.se
www.du.se/sud