Våra kurser

Här finns lite kort information om respektive kurs.

Professionell utveckling – Genom fokus på lärande Grunden för utveckling och förändring i arbetet är förmågan att skapa förutsättningar för lärande. Kursen handlar om att lära av varandra och skapa en gemensam förståelse för att öka effektiviteten på arbetsplatsen. Vi provar också olika mötesformer, rollen som facilitator, att anordna workshops, samt att organisera för kollektivt lärande och den lärande organisationen.

Att arbeta i projekt I denna kurs får du lära dig att arbeta effektivt i projekt. Hur arbetar en projektgrupp? Vad arbetar en projektgrupp med? Praktisk användning av process- och visualiseringsverktyg varvas med teorier och egna erfarenheter. Kursen avslutas med att du gör en personlig utvecklingsplan.

Verksamhetsutveckling genom ordning och reda på arbetsplatsen En nyutvecklad kurs där du får jobba med verktyg som bidrar till att skapa engagemang och delaktighet vid verksamhetsutveckling, attraktivt arbete och livskvalitet hos medarbetare och chef, ordning och reda på arbetsplatsen, kvalitetssäkring av verksamheten och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Introduktion till professionell kommunikation- mer än bara samtal Kan man påverka och motivera människor genom samtal? Du kommer att utveckla din egen förmåga till professionella samtal, men också få förståelse för kommunikation i stort.

Professionell kommunikation – med och i grupper Vill du utveckla din förmåga att exempelvis skapa effektiva möten, tala inför grupp och få alla delaktiga? På denna kurs får du pröva olika verktyg för att förbättra din och gruppens kommunikation.

Professionell distanskommunikation Hur skapar man en gruppkänsla och ett bra arbetsklimat när medarbetarna inte finns på samma ort? Bra kommunikation och trygghet är grunden för att arbeta effektivt i alla grupper. Kursen behandlar både medarbetarens och ledarens roll.

Professionell förhandling på arbetsplatsen Vi förhandlar i stort och smått på arbetsplatsen, men hur ska man förhandla på ett sätt så att verksamheten utvecklas i positiv riktning? Ska man alltid sträva efter att vinna eller kompromissa? Här får du lära dig en metod där alla vinner, som kan användas vid alla typer av förhandlingar.

 

Rehabilitering i arbetslivet Hur får man sjukskrivna att må bra på sitt arbete igen  på ett sätt så att det både gynnar verksamheten och den som ska tillbaka till arbetslivet? På kursen ges många bra exempel på olika typer av rehabiliteringsinsatser. 

Arbetsmiljöarbete i praktiken På kursen pratar vi om olika aspekter på arbetsmiljöarbete – ur olika perspektiv. Hur kan ett effektivt arbetsmiljöarbete stötta verksamheten?

Personalekonomi i praktiken Vi får ofta höra att ”Personalen är vår viktigaste resurs!”. Hur kommer det sig då att personalen nästan alltid ses som en kostnad, och vad kostar den egentligen? På kursen diskuterar vi sådana frågor och får en bredare bild av personalkostnader genom att prova olika verktyg.

Arbetsrätt- Tillämpning i praktiken Kursen handlar bl.a. om arbetsrätt vid anställning, diskriminering, kollektivavtal, arbetsmiljöarbete, ledighet. Varje moment studeras utifrån perspektiven: samhälle, individ, företag/organisation, grupp/arbetsplats samt samverkan.