KULA - Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet

Efter att under en period enbart getts som uppdragsutbildningar återupptas nu äntligen KULA-kurserna som högskolekurser, dvs utan kurskostnad! Under våren 2017 ges kursen Introduktion till professionell kommunikation – mer än bara samtal i Ludvika och Professionell kommunikation – med och i grupper i Borlänge. Under hösten 2017 ges kursen Att arbeta i projekt  i Borlänge. Välkommen att söka på www.antagning.se.

I menyn till vänster hittar du mer information kurserna under rubriken "Våra kurser".

Kurserna ges av Högskolan Dalarna Borlänge, med fyra obligatoriska lärarledda kursdagar där deltagarna under mellanliggande tid studerar själva och skriver reflektionsprotokoll. Nedan finner du en beskrivning av kursupplägg, kursdagar, samt information om våra KULA-kurser. För mer information om kontakta Marie Moström Åberg , mmt@du.se, tel. 023-77 88 48.

Studietakt

Samtliga kurser ges på kvartsfart, är en termin långa och ger 7,5 högskolepoäng efter godkänd, avslutad kurs.

Examination

Examination sker i form av reflektionsprotokoll med dina egna reflektioner över litteratur och kursträffar, kopplad till egna erfarenheter och din arbetssituation.

Närvaro

Vi träffas 4 heldagar, med ca 1 månads mellanrum, för obligatoriska föreläsningar och seminarier. För att slutföra kursen krävs närvaro vid tre av fyra kursdagar.

Studieort och datum

Våren 2017

Introduktion till professionell kommunikation – mer än bara samtal ges i Ludvika  24 februari, 24 mars, 28 april och 19 maj

Professionell kommunikation – med och i grupper ges i Borlänge 17 februari, 17 mars, 7 april och 12 maj

Hösten 2017

Att arbeta i projekt ges i Borlänge 8 september, 13 oktober, 10 november och 8 december.

Kursen startar med ett obligatoriskt upprop den 29 aug, kl 13- 14 via Connect, Högskolans nätbaserade klassrum.

Behörighet

För att vara behörig till en KULA-kurs krävs Standardbehörighet A, samt minst ett års arbetslivserfarenhet.

Anmälan

 www.antagning.se

Övrigt

Kursen ges endast vid lägst 20 anmälda deltagare.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till

Marie Moström Åberg, 023-77 88 48, mmt@du.se om du vill veta mer om våra KULA-kurser.

Kursutbud:

 • Att arbeta i projekt
 • Professionell förhandling på arbetsplatsen
 • Professionell kommunikation – med och i grupper
 • Verksamhetsutveckling genom ordning och reda på arbetsplatsen
 • Professionell utveckling - genom fokus på lärande
 • Professionell distanskommunikation
 • Professionell kommunikation – mer än bara samtal
 • Rehabilitering – tillämpning i arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete – i praktiken
 • Personalekonomi – i praktiken
 • Arbetsrätt – tillämpning i praktiken

 Du hittar mer information om respektive kurs här.