Skolledarutbildning

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en akademisk utbildning om 30 hp på avancerad nivå som är obligatorisk för nyanställda rektorer. Även förskolechefer och personal med skolledarbefattning kan delta i mån av plats.

Örebro UniversitetMälardalens HögskolaHögskolan Dalarna

Rektorslyftet

Rektorslyftet är en fortbildning för rektorer som ger kunskaper i pedagogiskt ledarskap. Nästa omgång av Rektorslyftet startar i september/oktober 2014.


Fortbildning för förskolechefer 2015-2016

Förskolchefens styrning och ledning av pedagogisk verksamhet

Målgrupp

Målgruppen är verksamma förskolechefer som arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller motsvarande.

I det fall det blir fler sökande än platser till fortbildningen ska de förskolechefer prioriteras som inte har genomgått befattningsutbildningen (Rektorsprogrammet) eller annan motsvarande äldre befattningsutbildning.

Omfattning

7,5 hp på grundnivå under två terminer 

Anmälan i slutet av september

Huvudmannen gör anmälan: www.skolverket.se/fortbildningforskolechefer

Fortbildningen består av fyra tvådagarsinternat och en digital träff.
samtliga internatträffar sker på fagerudd utanför Enköping. 

• Träff 1 (internat): 26-27 november 2015
• Träff 2 (internat): 15-16 februari 2016
• Träff 3 (digital träff): 1 eller 2 mars 2016 (ett datum per grupp)
• Träff 4 (internat): 4-5 april 2016
• Träff 5 (internat) 23-24 maj 2016

Introduktionsutbildning, 5hp

Introduktionsutbildning av framtida ledare inom förskola och skola


Höstens kursstart är uppskjuten pga. för få anmälningar! Ny planerad kursstart är januari-februari 2014. Ny möjlighet att anmäla sig till den kursstarten kommer att ges senare under höstterminen.

Du som redan är anmäld har kvar din plats om du inte kontaktar oss och tackar nej.


Inom kort startar vi återigen den populära högskoleutbildningen för den som vill bli ledare inom förskola eller skola. Utbildningen ger en inblick i hur det är att vara skolledare och en bas för att överväga en eventuell karriär som skolledare.  

Utbildningen genomförs vid Högskolan Dalarna och/eller via streaming. Det betyder att det är möjligt att följa utbildningen på distans via uppkopplad dator.

Fem seminariedagar genomförs enligt schemat.

Mellan seminarietillfällen bör deltagarna träffas i arbetsgrupper/samtalsgrupper och göra hemuppgifter tillsammans. Är inte detta möjligt görs uppgifterna enskilt. Men utbytet blir bäst i grupp.

Varje deltagare ska ha samtal med mentor eller likande mellan seminarietillfällena samt inför den examinerande slutuppgiften ”Mina förutsättningar och förväntningar som ledare”.

För att anmäla dig till utbildningen klicka här....

Information och schema för utbildningen 2015

Pris: 6000 sek
Kursansvarig: Fil dr Ulf Nytell
Kursadministratör: Marie Linder, tel: 023-77 80 70