NGL-pedagognätverk

Nätverket består av representanter från regionens kommuner, främst IT-pedagoger men också lärare, rektorer, tekniker och personal vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum (PUD). Gemensamt är intresset för utveckling med hjälp av IT. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap kring vad som är på gång i regionens kommuner samtidigt som man fungerar som en samverkanslänk mellan högskola och skola.

En viktig uppgift för NGL pedagognätverket är att arrangera TeachMeetMitt två gånger om året. Första gången TeachMeetMitt arragerades var våren 2012. Arrangemanget har dragit över hundratalet besökare varje gång.

Filmer och foton från TeachMeet