NGL Skolcentrum

Syftet med NGLskolC är att skapa, utveckla och sprida kunskap om hur man med hjälp av digitala lärresurser kan utveckla lärandemiljöer för att öka förskolans och skolans måluppfyllelse och därigenom främja alla elevers utveckling mot ett aktivt medborgarskap.

På Högskolan Dalarna har vi god erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap inom området IT och lärande. I dialog med skolhuvudmannen arrangerar vi den kompetensutveckling ni önskar.

Vi har i samarbete med regionens kommuner identifierat följande huvudområden:

  • Stöd till chefsnivåer
  • Skapa digitala forum
  • Bidra med kunskapsspridning till verksamma lärare alla kategorier samt rektorer
  • Erbjuda forskningsbaserad kompetensutveckling som syftar till att förbättra undervisningen

Film om NGLskolC

 

Film om workshops inom NGLskolC

Kontakt

Bengt

Bengt
Ericsson
Chef PUD
bec@du.se

Eva-Lena
Embretsen
Verksamhets-
ledare
ele@du.se
Marie
Linder
NGL-
pedagog
mali@du.se
Jan Jan
Svärdhagen
Utvecklings-
ledare
jsv@du.se
Filippa Filippa
Lindhqvist
Projekt-
administratör
fli@du.se