Dina frågor om Lärarlyftet och lärarlegitimationen

Vi tar emot dina frågor om Lärarlyftet och lärarlegitimationen. Ring vår "lärarlegitimationslinje" 023-77 80 08 eller maila dina frågor till lararlyftet@du.se

Utbildningsdepartementets webbplats med frågor och svar om lärarlegitimation.

Skolverket om Lärarlyftet II

Det nya uppdraget inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan Skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen. Information om den statliga satsningen på Lärarlyftet II finner du här:

Det är inte möjligt att läsa reguljära kurser inom ramen för Lärarlyftet II.

Statsbidragets nya utformning i Lärarlyftet II 
De kommuner och fristående skolor som deltar får ett stimulansbidrag, en statlig delfinansiering för kostnader i form av ett statsbidrag. Bidraget ska kunna användas för att stimulera deltagande i Lärarlyftet II, exempelvis genom minskad tjänstgöring för den personal som studerar. Statsbidrag lämnas med 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och med 500 kronor per högskolepoäng för övriga kurser.