Tema Arbetsliv

Tema ArbetslivPå Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna forskar, ut­bildar och bidrar vi med smarta metoder för att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi står för kunskap baserad på en blandning av praktik och forskning. Från internationell spetskompetens till vardagsnära praktiskt arbete tillsam­mans med näringsliv och andra intressenter i Dalarna.

Bland alla facktermer, teorier och begrepp är det lätt att glömma bort det viktigaste; människorna bakom. Alla de som tänker, känner, skapar och producerar. Oavsett var du jobbar är det oftast människorna som gör den största skillnaden.

Läs mer om Tema Arbetslivs arbete på www.du.se/arbetsliv