Vetenskapliga artiklar

Headmasters, teachers and supervisors role in knowledge transfer about OHS to pupils in vocational education.

Andersson, I-M., Gunnarsson, K., Rosén G. (2015) Safety and Health at Work 6, pp. 317-323

http://dx.doi.org/10.1016/j.shaw.2015.07.012

Abstract

Safety motivation at work: Evaluation of changes from six interventions.  

Hedlund, A., Gummesson, K., Rydell, A. & Andersson, I-M. (2016)Safety Science, 82, 155-163

doi:10.1016/j.ssci.2015.09.006

Abstract

Enabling Transformative Learning in the Workplace: An Educative Research Intervention

Wilhelmson L, Moström Åberg M, Backström T,  Köping Olsson B.(2015) Journal of Transformative Education 1-20

 

Abstract

Partssamverkan i nedläggningsprocesser.  

Rydell A. (2015) Arbetsmarkand & Arbetsliv, 21(1): 39-53.

 

Knowledge and experiences of risks among pupils in vocational education.

 Andersson I-M, Gunnarsson K, Moström Åberg M, Rosén G. (2014) Safety and Health at Work, 5(3):140-146


Change in Managers’ Conceptions of Human Resources in Organizations : Outcomes of An Intervention.

Rydell A, Andersson I-M, Hedlund A.(2014)  International Journal of Business and Management ; Vol. 9, No. 1

 

 

 

Willingness to commute long distance among job seekers in Dalarna, Sweden

Heldt Cassel,S. Macuchova, Z. Rudholm, N. Rydell, A (2013) Journal of Ttansport Geography 28:49-55.

 

 

The Quest for CSR in Closedowns,

Rydell, A. & Wigblad, R. (2012) Nordic Journal of Working Life Studies, 2(3): 143-160.

  Article
   

Company-level flexicurity during the restructuring process: a model

Rydell, A, Wigblad, R. Transfer: European Review of Labour and Research 2011 Nr17 sid 547

 

 

Researching Attractive Work. Analyzing a model of attractive work using theories on applicant attraction, retention and commitment

Åteg, M and Hedlund, A. Arbetsliv i omvandling 2011:2, Linnéuniversitetet, Växjö.

  Sammanfattning

 

 

Är dagens arbeten attraktiva? Värderingar hos1440 anställda.

Hedlund, A, Andersson, I-M, & Rosén, G. Arbetsmarknad och Arbetsliv 2010 Nr 4, sid 31-43. Karlstad Universitet.

   Sammanfattning
   

Systematic Work Environment Management: Experiences from Implementation in Swedish Small-Scale Enterprises.

Gunnarsson K, Andersson I-M, Rosén G. Industrial Health 2010, 48, 185–196

 
   

Assessing Motivation for Work Environment Improvements: Internal Consistency, Reliability and Factorial Structure

Hedlund Ann, Åteg Mattias, Andersson Ing- Marie, Rosén Gunnar. Journal of Safety Research 2010 41(2): 145-151

   Sammanfattning
   

Development processes for attractive work in small engineering companies

Åteg Mattias, Andersson Ing-Marie, Rosén Gunnar. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 2009 19(1): 35-63.

 

   

Attraktivitetens dynamik. Studier av förändringar i arbetets attraktivitet

Ann Hedlund. Doktorsavhandling juni 2007

 

 Avhandling
Sammanfattning

   

Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete. Utvecklingsprocesser i verkstadsindustrin

Åteg Mattias. Doktorsavhandling juni 2006

 Avhandling
 Sammanfattning

   

The attractiveness of the work is affected when production of handcrafted log houses moves indoors.

Hedlund, Ann. Silva Fennica 40(3): 545–558, 2006

 SF 40:3 2006
 Sammanfattning

   

Arbetsmiljöfrågans väg. Samverkan mellan kundföretag och företagshälsovård

Andersson I-M, Laring J, Åteg M och Rosén G
Arbete och Hälsa 2006:20

 AoH 2006:20
 Sammanfattning

   

Införandet av systematiskt arbetsmiljöarbete på träföretag – Utvärdering av en metod, dess resultat och påverkan på arbetets attraktivitet.

Hedlund Ann, Pontén Bengt. Arbete och Hälsa 2006:15

 AoH 2006:15
 Sammanfattning

   

Utbildning för tillverkning av timmerhus. Elevers syn på utbildning, arbete och yrke.

Hedlund, Ann. Arbetsliv i omvandling 2006:13

 AiO 2006:13
 Sammanfattning

   

Arbetsmiljöarbete i Sverige 2004 En kunskapssammanställning över strategier, metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete 2006:06

Ing-Marie Andersson, Göran M Hägg och Gunnar Rosén. Arbete och Hälsa 2006:06

 AoH 2006:06
 Sammanfattning

   

FöretagSAM. En jämförelse av två modeller för implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete på mindre tillverkningsföretag.

Andersson Ing-Marie, Rosén Gunnar, Klusell Lars. Arbete och Hälsa 2006:05

 AoH 2006:05
 Sammanfattning

   

Moveit. Motivations- och engagemangsskapande metoder i arbetsmiljöarbetet.

Åteg Mattias, Andersson Ing-Marie, Rosén Gunnar. Arbete och Hälsa 2005:08

 AoH 2005:08
 Sammanfattning

   

Arbetsmiljöarbete i småföretag – samlad kunskap samt behov av forskning och utvecklingsinsatser.

Bornberger-Dankvardt S, Ohlson C-G, Andersson I och Rosén G. Arbete och Hälsa 2005:06

 AoH 2005:06
 Sammanfattning

   

Attraktiv industriutbildning på gymnasiet. Ett deltagandeperspektiv på lokalt utvecklingsarbete.

Åteg Mattias. Arbetsliv i omvandling 2005:02

 AiO 2005:02
 Sammanfattning

   

Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell.

Åteg Mattias, Hedlund Ann, Pontén Bengt
Arbetsliv i omvandling 2004:01

 AiO 2004:01
 Sammanfattning

   

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i mindre tillverkningsföretag i Dalarna. En genomgång av förutsättningar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete på mindre arbetsplatser.

Gunnarson Kristina, Andersson Ing-Marie, Rosén Gunnar.  Arbete och Hälsa 2004:11

 AoH 2004:11
 Sammanfattning

   

En studie av ungdomars och anställdas syn på arbete i två kommuner i Dalarna.

Hedlund Ann, Åteg Mattias, Sconfienza Carolina, Andersson Ing-Marie, Rosén Gunnar.
Arbete och Hälsa 2003:02

 

 AoH 2003:02
 Sammanfattning