Teknikerjakten

Sommarjobb för blivande studenter

Går du andra året på NA eller TE? Sök det perfekta sommarjobbet. Bli högskolestudent i två veckor och få sommarlön! Läs mer här!

Teknikerjakten Falun/Borlänge är ett samarbetsprojekt mellan E J Ljungbergs utbildningsfond, Högskolan Dalarna samt Borlänge och Falu kommun.

Teknikerjakten ska arbeta för att utveckla regionen till ett föredöme och att skapa goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för elever och lärare. Den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen ska upplevas som relevant för eleverna och sättas in i ett sammanhang. Teknikerjakten ska tydligt visa på studievägar och yrken som studier inom naturvetenskap och teknik kan leda till. Teknikerjakten ska verka för att attrahera till utbildningsplatserna på gymnasieskolorna och Högskolan Dalarna.

Detta arbete ska ske långsiktig och Teknikerjakten ska under projekt perioden systematiskt arbeta med att:

  • Stärka och utveckla intresset för naturvetenskap och teknik på alla stadier.
  • Sätta naturvetenskap och teknik i en kontext och skapa sammanhang för elever på alla nivåer.

Söka medel

Ansökningar till Teknikerjakten behandlas två gånger per år och skickas till kommunsamordnaren i respektive kommun. Sista datum för att skicka in ansökningar är den 15 april och den 15 oktober.

Kontakt

Projektledare
Johan Sonne
Högskolan Dalarna
791 88 Falun
023-77 80 87
E-post: Johan Sonne

Kommunrepresentant
Anita Johansson
Teknikverkstaden
Falun
023-868 53
E-post: Anita Johansson

Kommunsamordnare
Tobias Mårtensson
Jussi Björlingsväg 25
Box 901
781 29 Borlänge
070-059 71 67
E-post: Tobias Mårtensson