Korta vägen

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som syftar till att underlätta för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt ger det en möjlighet för regionens arbetsmarknad att ta vara på den kompetens som deltagarna har med sig från sina tidigare hemländer. Genom utbildningen, som är 26 veckor lång, får deltagarna undervisning i svenskt arbetsliv, yrkesspecifik svenska och hur det går till att söka jobb i Sverige. En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik.

Är du arbetsgivare och har möjlighet att ta emot praktikanter?

Nedan följer information om att ta emot en praktikant.

Praktikens syfte

Syftet med den arbetsplatsförlagda praktiken är att ge praktikanten en introduktion till sitt yrkesområde i Sverige. Ett mål med praktiken är att praktikanten ska få referenser på förmågor. Det kan handla om allt från att bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen till att utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Vad förväntas av praktikplatsen?

Varje praktikant ska ha en handledare på den arbetsplats där de gör sin praktik. Handledarens uppgift är att introducera praktikanten på arbetsplatsen och vara stöd till praktikanten i det dagliga arbetet. Innan praktikanten introduceras på praktikplatsen kommer handledaren, praktikanten och kontaktpersonen på Korta vägen överens om upplägget av praktiken, arbetstider och så vidare. Under praktikperioden gör kontaktpersonen från Korta vägen praktikplatsbesök. Vi är måna om att praktikperioden ska bli så bra som möjligt för alla parter. Om det under praktiktiden uppstår frågor eller dyligt är ni alltid välkomna att höra av er till någon av oss på Korta vägen.

Försäkring och finansiering

Praktikanten får delta i alla arbetsuppgifter som handledaren bedömer lämpliga. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är försäkrade genom Arbetsförmedlingen. Försäkringen omfattar såväl personskador som skador på arbetsplatsens utrustning och inventarier som orsakats av praktikanten. Praktikanterna har så kallat aktivitetsstöd under kurstiden. Det utgår ingen ekonomisk ersättning till arbetsgivaren eller handledaren under praktiktiden.

Informationsmöte

Informationsmöte om nästa kursstart hålls onsdag den 22 mars klockan 15.00 i Korta vägens lokal i Teknikdalen, Borlänge. Anmäl ditt intresse till din handläggare på Arbetsförmedlingen. Om du inte är inskriven, registrera dig först på Arbetsfömedlingen som arbetssökande så att du får en handläggare. Det är Arbetsförmedlingens handläggare som fattar enskilda beslut om deltagande i utbildningen.

Kurser 2017

Kursen startar onsdag den 19 april 2017 och slutar 6 november. Den hålls i Korta vägens lokal i Teknikdalen, Borlänge. 

Kontakt