Korta vägen

Den korta vägen för utländska akademiker

För att underlätta för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden finns projektet Korta vägen. Korta vägen är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och Högskolan Dalarna.

Avsikten med projektet är att ta till vara på den kompetens som många människor med utländsk bakgrund i Sverige besitter. Korta vägen projetet ger deltagarna möjlighet att få ett arbete inom sitt utbildningsområde eller förbereda deltagarna för högskolestudier som syftar till att komplettera en utländsk examen enligt kraven på den svenska arbetsmarknaden.

Målgrupp

Målgrupp är arbetslösa utomnordiska akademiker som är nyanlända (normalt max 3 år i Sverige efter beviljat uppehållstillstånd).

Akademisk examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet.

Behörighet

Examen eller minst tre års studier från en utländsk högskola/universitet. Bifoga bedömning och översättning från Högskoleverket.

Inskriven vid din lokala arbetsförmedling. Denna ansökan ska vara tillstyrkt av din lokala arbetsförmedling.

Godkänt språktest. Utförs på Högskolan.

Motivering om varför du vill genomföra utbildningen. Skrivs på baksidan av denna ansökan.

Kurser 2015

Hösten

Kursen startar den 10 augusti 2015.

Kursen består av 20 veckor teori och 6 veckor arbetsplatsförlagd utbildning.

Sista anmälningsdag

24 juni 2015 (Se anmälningsblanketten till höger.)

Informationsmöte

Teknikdalen: 10 juni 2015, kl. 15

Våren

Kursen startade den 12 januari 2015 och slutar den 7 juli.

Anmälan till

Högskolan Dalarna, Korta vägen
791 88 Falun

Kontaktinformation

Anette Timmerlid
ati@du.se
070-338 89 03

OBS! ansökningsblanketter och informationsfoldrar finns i högerspalten på denna sida.