Korta vägen

Den korta vägen för utländska akademiker

För att underlätta för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden finns projektet Korta vägen. Korta vägen är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och Högskolan Dalarna

Avsikten med projektet är att ta till vara på den kompetens som många människor med utländsk bakgrund i Sverige besitter. Korta vägen projetet ger deltagarna möjlighet att få ett arbete inom sitt utbildningsområde eller förbereda deltagarna för högskolestudier som syftar till att komplettera en utländsk examen enligt kraven på den svenska arbetsmarknaden.

Målgrupp

Målgrupp är arbetslösa utomnordiska akademiker som är nyanlända (normalt max 3 år i Sverige efter beviljat uppehållstillstånd).

Akademisk examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet.

Behörighet

Examen eller minst tre års studier från en utländsk högskola/universitet. Bifoga bedömning och översättning från Högskoleverket.

Inskriven vid din lokala arbetsförmedling. Denna ansökan ska vara tillstyrkt av din lokala arbetsförmedling.

Godkänt språktest. Utförs på Högskolan.

Motivering om varför du vill genomföra utbildningen. Skrivs på baksidan av denna ansökan.

Kurser 2015

Kursen startar den 12 januari 2015 och slutar den 7 juli. Kursen består av 20 veckor teori och 6 veckor arbetsplatsförlagd utbildning.

Sista anmälningsdag

7 januari 2015.

Anmälan till

Högskolan Dalarna, Korta vägen
791 88 Falun

Kontaktinformation

Anette Timmerlid
ati@du.se
070-338 89 03

OBS! ansökningsblanketter och informationsfoldrar finns i högerspalten på denna sida.