Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)

Dalarna University Centre for Intercultural research and Development (DUCID)

 

Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) är ett kompetenscentrum i samskapande med näringsliv och samhälle i frågor som berör interkulturella perspektiv.

IKUD erbjuder forskning och uppdragsutbildning för myndigheter, företag och civilsamhälle men också symposier, debattkvällar och konferenser med brett fokus på frågor som kulturmöten och kulturell mångfald, liksom kritiska perspektiv på samhällets nuvarande strukturer och tankesystem.

Verksamheten leds av IKUD-rådet med representanter från Högskolan Dalarna, Borlänge och Falu kommun, Länsstyrelsen Dalarna samt civilsamhällelig aktör. Ordförande i rådet är IKUDS verksamhetsledare.

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.

Nyheter

Mer kompakta städer ger mindre utsläpp

Doktorand Xiaoyun Zhao disputerade i microdataanalys med sin avhandling ”Government vs Market in Sustainable Residential Development?”. Det är en forskningsanalys över bilresande och utsläpp av koldioxid i förhållande till bostadens läge.

Ny IT-utbildning ger stora valmöjligheter

I höst startar en ny utbildning vid Högskolan Dalarna. Den heter IT-säkerhet och mjukvarutestning och är en vidareutveckling av den redan befintliga utbildningen Digitalbrott och e-säkerhet.

- Våra ledord är öppenhet, komplexitet, en demokratisk grundsyn och stor respekt för människors olikheter, säger Tomas Axelson verksamhetsledare för IKUD.

Jonas Stier, Vetenskaplig ledare

Kalendarium