Undervisningslokaler

Lokalerna i Vassbo är ursprungligen byggda för undervisning. Här var tidigare en lantbruksskola och ett naturbruksgymnasium. Högskolan Dalarna har nyligen anpassat vissa lokaler för forskningsändamål.

Vi håller huvudsakligen till i Vassbo vandrarhem. Här finns en stor lektionssal som också utnyttjas som datasal. Det finns gott om utrymme i anläggningen för grupparbeten och samkväm.

 

foto:Ing-Marie a.Litsgård

  Bilder ovan:Ing-Marie A. Litsgård

 Laboratorium

 

Myshörna

 


För forskning och grupparbeten har vi tillgång till växthus, konstantrum, laboratorium och inte minst naturen runt omkring.