Schema

Schema för forskarskolevecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fm: Transport till Vassbo
Inkvartering (dubbelrum)

08.00 Frukost

09.00 Forskning

08.00 Frukost

09.00 Forskning

08.00 Frukost/städning

Posterpresentation av resultat

Utvärdering

12.00 Lunch

12.00 Lunch

12.00 Lunch

12.00 Lunch

13.00 Introduktion och forskningsbakgrund

13.00 Forskning

13.00 Forskning

13.00 Hemfärd

17.00 Middag

18.00 Teambuilding

17.00 Middag

18.00 Studentinformation

17.00 Middag