Översikt över forskningsuppgifter

Skogen – några praktiska problem

Teknik- och materialutveckling

Energi och miljö

Berggrunden som råvarukälla

Mikrobiologi

Snytbaggen

Trädfällning

Arbetsstudier

Uppdrag brobygge

Låt solen göra jobbet

Vattenkraft

Energi i Ungskog

Träden som kolsänka

Kartering av berggrunden och jordtäcke

Vattenmiljö

Leta ämnen med effekt mot bakterier

Varje uppgift utförs av 6 elever där elever från två olika skolor blandas. Läs mer om uppgifterna.