Forskning - ett legobygge

Forskning bygger på samarbete, kreativitet och arbetsglädje

Om vi tar tillvara våra förutsättningar kan vi anta näst intill omöjliga utmaningar och till vår egen, och kanske andras, förvåning komma fram till en mängd goda idéer till lösningar.

Det är förstås inte enbart våra egna egenskaper som avgör om vi skall lyckas med våra ”projekt” utan också i hög grad vilken stimulans vi kan få genom vår omgivning. När det gäller nytänkande, innovationer och genombrott i forskningssammanhang är det numera sällan ensamvargar som står för de stora upptäckterna - det är ofta forskarteam som samarbetar. Samarbete, kreativitet och arbetsglädje är nycklar till framgång i forsknings- och utvecklingsarbete. Man skall ha kul när man forskar!

I Vassbo hoppas vi att du skall upptäcka hur stimulerande och spännande det är att forska! Tänk dig ett legobygge där den ena klossen läggs på den andra i komplicerade och fantasifulla konstruktioner eller i ett välordnat mönster med givna positioner för varje legobit. Visst är det här något vi var väldigt duktiga på som barn, och när vi forskar fortsätter vi egentligen bara med vårt byggande fast klossarna ser annorlunda ut. När det gäller forskning kan varje legobit ses som en viss kunskapsmängd som ger förutsättningar för att bygga på ytterligare bitar i konstruktionen. Till slut har man en helhet, eller en världsbild, som håller ända tills någon annan bevisar att man har fel. Det är förargligt men också en drivkraft att jobba vidare. När det gäller utveckling av produkter måste varje komponent passa så att konstruktionen fungerar. Fungerar den bättre än andra liknande produkter kommer troligen produkten att sälja bra ända tills någon annan kommit på något bättre.

Legobitar