Gymnasieforskarskolan

Gymnasieforskarskola

Prova på forskaryrket!

Gymnasieforskarskolan startade i full skala våren 2003 och under 77 gymnasieforskarveckor 2003 – vårterminen 2016 har vi tagit emot 3375 elever från 16 gymnasieskolor i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. Tidigare bedrev vi verksamheten i "Skogis" gamla lokaler i Garpenberg, men sedan flera år bedriver vi nu verksamheten i Vassbo mellan Falun och Borlänge. Där kan du som läser de naturvetenskapliga programmen vid gymnasiet (NV-, TE- och EC- programmen) under en vecka få pröva på hur det känns att vara forskare och ingå i ett forskarteam.

Den här satsningen ingår i ett samarbetsprojekt mellan gymnasieskolan, Högskolan Dalarna och företag i regionen. Projektet stöds också av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. Målet med projektet är band annat att öka intresset för naturvetenskap hos unga människor och att på sikt främja utveckling och tillväxt i regionen. Forskarskolan är ständigt under utveckling i samarbete med medverkande parter. För gymnasieskolan kan forskarskolan vara ett naturligt schemalagt inslag i undervisningen och kan vara en bra start på till exempel gymnasieskolans projektarbete. Forskarskolan leds av forskare och studenter från Högskolan Dalarna med stöd från deltagande gymnasielärare. Även organisationer och företag är engagerade i handledning av forskningsuppgifter såsom Gävle Dala Energikontor.

Under veckan i Vassbo kommer du att delta i en forskargrupp som består av några av dina klasskamrater, men ibland också elever från en annan gymnasieskola. Att jobba i mixad grupp gör arbetet ännu lite mer spännande och ökar erfarenhetsutbytet mellan skolorna.

Varje forskningsgrupp får en uppgift som skall lösas under dagarna i Vassbo med stöd av en handledare som är specialist på området. En del av uppgifterna innebär utomhusaktiviteter, medan andra bedrivs renodlat i laboratoriemiljö. Vi avslutar forskarveckan med ett posterseminarium där grupperna får presentera sina resultat och konstruktioner både muntligt och skriftligt.