Entreprenörskap för hållbar tillväxt, välfärd och bildning

Högskolan Dalarna har beviljats medel från Ljungbergsfonden för att under perioden 150201-160630, i projektform, arbeta med att stärka och utveckla en entreprenöriell arena inom Högskolans verksamhet genom satsningar på kompetensutbildning, goda affärsidéer, innovationer, intra- och entreprenörskap och affärsutveckling.

Med detta projekt, vill vi lyfta blicken, inventera och komma med förslag på åtgärder för att stärka Högskolan Dalarnas sätt att jobba kring entreprenörskap och intraprenörskap. Vi arbetar med studenter och har för avsikt att initiera och vidareutveckla utbildningar inom entreprenörskap under detta projekt och tillvarata det intresse som finns hos studenterna.

Projektet syftar också till att stimulera till och stödja nyföretagande bland studenter som kommer med idéer och förfrågningar som kan testas och verifieras i de entreprenöriella miljöer som finns på Högskolan Dalarna – för att utveckla ny kunskap, bidra till tillväxt och bildning.

Genom kartläggning och utveckling förväntas projektet skapa ett klimat som främjar entreprenörskap för studenter och lärare/forskare på Högskolan Dalarna. Likaså förväntas projektet generera förslag på åtgärder för att stärka Högskolan Dalarnas sätt att jobba kring entreprenörskap och intraprenörskap.

Arbetet i projektet sker av och genom en projektgrupp bestående av:

Några av de aktiviteter som är tänkta att ske inom ramen för projektet är:

Har du tankar, idéer och inspel när det gäller hur högskolan kan utvecklas för att stimulera till entreprenörskap för studenter, lärare och forskare är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss!