Dala Sports Academy

 

 

 

Dala Sports Academy är en utvecklingsmiljö för näringsliv, idrott, utbildning och forskning.

DSA har resurser att stötta utvecklingen av produkter och tjänster för företag med idrotts- och hälsoanknytning. Vi har möjlighet att utföra specialanpassade uppdragsutbildningar och genomföra projekt som gynnar idrottsrörelsen. Till vårt stöd har vi kunnig personal, laboratorium, forskare, studenter, elitidrottare, nätverk samt en sport- och hälsoinkubator.

DSA:s mål är att vara ett etablerat innovationssystem vid periodens slut, nya företag ska startas, befintliga företag ska ha utvecklat sina tjänster/produkter/produktsortiment och att nya arbetstillfällen skapats.

DSA är ett innovationssystem för samhällsutveckling, tillväxt och livskvalitet. Vi arbetar med vetenskap som grund, samverkan som metod och hållbar tillväxt som mål. 

Har du en idé du vill utveckla? Kontakta oss för hjälp med samarbete.

info@dalasportsacademy.se