IKUD-råd

IKUD är placeras organisatoriskt inom Akademin för humaniora och medier. Verksamheten leds av IKUD-rådet. 

Ordförande:

Tomas Axelson, Docent och verksamhetsledare IKUD, Högskolan Dalarna

Ledamöter:

Alireza Akhondi, Integrationschef, Vansbro kommun

Jonathan Block, Barn- och utbildningschef, Falu Kommun 

Maria Görts, t.f. Akademichef Humaniora och medier, Högskolan Dalarna

Fredrik Holm, Verksamhetschef, Borlänge kommun

Maria Jonsson, Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, AIK, Falu Kommun

Marianne Omne Pontén, Ordförande Rädda barnen Dalarna

Sigrid Saveljeff, Samverkanschef, Högskolan Dalarna

Thomas Sedelius, Docent statsvetenskap, forskare, Högskolan Dalarna

Kajsa Sjösvärd, Funktionssamordnare för mänskliga rättigheter & folkhälsa Länsstyrelsen Dalarnas län                      

Jonas Stier, Professor interkulturella studier, Högskolan Dalarna

Anette Timmerlid, Ansvarig Korta vägen, Högskolan Dalarna

Lars Walter, Bildningschef, Borlänge kommun       

Civilsamhällelig repr: Vakant