Uppdragsverksamhet

Enskilda kommuner, landsting, företag och organisationer inom det sociala välfärdsområdet har möjlighet att köpa skräddarsydda utbildnings-och stödinsatser av högskolan. Det kan handla om kompetensutveckling till personalen eller hjälp med att genomföra ett utvärderingsuppdrag eller ett forskningsprojekt.

Kontaktperson för uppdragsverksamheten: Eva Hämberg

Tel: 023-77 84 67

E-post: ehr@du,se

Nätbaserad kortkurs om Kommunikation och bemötande vid existentiella samtal, 1,5 hp, utan förkunskapskrav.

Hämta kursplanen här.

Högskolan Dalarna bedriver i samverkan med kommuner och Landstinget i Dalarna uppdragsutbildning i vård och stödsamordning. Kurserna erbjuds nu även till övriga verksamheter i landet.

Information Vård och stödsamordning 7,5 hp finns här (pdf).

Information Vård och stödsamordning 30 hp finns här (pdf).