Fördjupningskurser för personal inom missbruks och beroendevården - Kunskap till praktik

Informationsblad - Fördjupningskurser.

Utbildningsmaterialet är framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och landsting) och ligger utlagt på projectplace. För åtkomst krävs Inloggning. På projectplace finns även inspelade föreläsningar gällande baskurs i missbruk- beroende tillgängligt. kontakta din lokala processledare eller närmaste chef.

För inloggningsuppgifter kontakta ukf@du.se

Informationsblad - Fördjupningskurser, missbruk och beroendevården