Nyheter och aktuell forskning.

Beslut på bättre grunder - En handbok för ASI användare

 

Umeå universitet söker missbruksverksamheter för forskningsprojekt

Umeå universitet startar nu ett forskningsprojekt som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst. Projektet kommer att studera 6000 personer i Sverige som utretts för missbruksproblem inom socialtjänsten. Fokus ligger på vilka insatser som ges, specifika kombinationer av insatser anpassade efter behov, och vilka av dessa kombinationer som leder till positiva behandlingsresultat – Vilka insatser fungerar bäst och främjar klientens välbefinnande?

Umeå Universitet bjuder in intresserade missbruksvårdsenheter – kommunala, privata och ideella – till en informationsdag om detta forskningsprojekt!  Forskare från Umeå deltar tillsammans med lokala utvecklingsledare.

Anmälan till informationsdag i Uppsala 2/12 på Clarion Hotell Gillet Dragarbrunnsgatan 23  siv.nystrom@socw.umu.se