ASI

 

NYHETER: Ny ASI manual och nya formulär har kommit från socialstyrelsen. (se mer under manual och formulär).

ASI (Addiction Severity Indeex)

ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Instrumentet rekommenderas för vuxna personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem och bör inte användas för personer under 18 år.

Metoden förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen. Myndigheten står också för utbildning för utbildare.

Syfte

Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering.

Innehåll

ASI består av ett antal frågor som berör sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkoholanvändning, narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgånge samt psykisk hälsa. Inom varje livsområde finns frågor både om faktiska förhållanden och subjektiva upplevelser och frågorna har olika tidsperspektiv. Klienten skattar även sin upplevda ora, samt vilket hjälpbehov som finns.

Här finner du bland annat:

Manual och formulär.

Aktuell forskning och andra nyheter.

Aktuella länkar.