Missbruk och beroende

Informationen på denna sida vänder sig främst till dig som arbetar inom missbruks- och beroendeområdet. Målet med vår verksamhet är att främja utbildning, forskning och en evidensbaserad verksamhetsutveckling inom missbruks- och beroendeområdet i länet.

Det arbete vi för närvarande jobbar med inom missbruks- och beroendeområdet är:

  • Metodutbildningar, kartläggning och behandlingsinsatser, t ex ASI, ADAD, MI, MET och HAP
  • Kompetensutvecklingsdagar/vidareutbildningar, inom ASI, ADAD, och MI
  • Högskoleutbildning inom återfallsprevention med kbt inriktning 15 hp.
  • Högskoleutbildning inom motiverande samtal 7,5 hp.
  • Samordning och metodstöd av utvärderingsverktyget UIV.
  • Sammanställning och presentation av aktuell forskning inom området.
  • 

Kontaktperson för området är Ulf Kassfeldt.

Tel: 023-77 86 46

E-post: ukf@du.se