Smärtskattning

Utvecklingsledarna på Region Dalarna har tagit fram ett PowerPoint-material som sjuksköterskor kan använda vid undervisning i smärtskattning till berörd personal. Undervisningsmaterialet hämtar du här.