Palliativa rådet

Palliativa rådet i Dalarna är ett forum där representanter från olika delar av vården finns representerade. Rådet har till uppgift att bland annat främja samarbetet mellan olika vårdgivare och bidra till ökad kunskap om palliativ vård (länk).