Palliativ vård

Här finns material om efterlevandesamtal samt en inspelad föreläsning om palliativ vård, symtomskattning och smärtbehandling.