Demens

Länets demenssjuksköterskor träffas regelbundet för att öka sin kompetens och för att utbyta erfarenhet

Minnesanteckningar från Nätverksträff demenssjuksköterskor 2015-04-21

Redovisning av utvärderingen av vårdprogrammet.

Nyhetsbrev Demens våren 2016

Nyhetsbrev Demens våren 2015